Miljøpolitik

Rationel Service A/S vil reducere negative miljøpåvirkninger

Miljøpolitik er et centralt fokus for Rationel Service A/S. Vi arbejder for at forebygge forurening og miljøbelastning ved blandt at benytte korrekt miljømæssigt og forsvarlige rengøringsmidler og –metoder i driften.

Rationelle mål

Rationel Service A/S har et mål om løbende nedbringe forbruget af kemikalier, vand og øvrige energiressourcer.

Har du spørgsmål eller ønsker du uddybninger, kan du en gang årligt få leveret grønt regnskab, hvor de generelle miljøhensyn beskrives. Desuden får du en beskrivelse af de anvendte materialer, vi benytter, i arbejdet, med en specificering af det samlede forbrug af forbrugsstoffer.

Rationel Service A/S opnår målet ved:

  • Brug af rengøringsmidler med ingen eller minimal miljøbelastning.
  • Løbende optimering af metoder, der reducerer vand- og elforbrug.
  • Benytte rengøringsmidler fra leverandør(er), der er DS-miljøcertificeret og leverer rengøringsmidler, der er Svanemærket. Til den daglige rengøring benyttes den Svanemærkede Ergo-serie.
  • Samarbejde og føre dialog internt om miljøspørgsmål, der knytter sig til vores serviceydelser.
  • Fremme ansvarsfølelsen hos medarbejdere overfor miljøet gennem inddragelse i miljøpolitikken for til stadighed at reducere miljøpåvirkningerne.
  • Overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på området.